Lidmaatschappen

Op deze pagina kun je het inschrijfformulier voor Sportsfactory010 downloaden. Het formulier dient volledig en duidelijk ingevuld te worden. Na het invullen van het inschrijfformulier staat u geregistreerd als lid.

Contributie karate

Tot 16 jaar € 25,- per maand

Vanaf 16 jaar en ouder € 28,95 per maand

Eenmalige inschrijfkosten € 5,-

Contributie kan contant betaald of overgemaakt worden op rekeningnummer (IBAN) NL25ABNA0846698366 t.n.v. Sportsfactory010, onder vermelding van je naam.


Door in te schrijven gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van ‘’ Sportsfactory010 ”
Tevens machtigt u ‘’ Sportsfactory010 ’’ tot automatische afschrijving van het totaalbedrag.
Er geldt een opzegtermijn van één maand, dit dient u schriftelijk op te zeggen.